Οι πιο συνηθισμένες εκπτώσεις ασφάλισης αυτοκινήτου

Οι πιο συνηθισμένες εκπτώσεις ασφάλισης αυτοκινήτου
Αυτοκίνητο ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Οι πιο συνηθισμένες εκπτώσεις ασφάλισης αυτοκινήτου

Οι πιο συνηθισμένες εκπτώσεις ασφάλισης αυτοκινήτου Οι αναφορές απαριθμούν πολλές διαφορετικές κατηγορίες δαπανών και μέσο ποσό, ωστόσο παραμένουν έγκυροι δείκτες του πόσο ακριβή μπορεί να είναι η ασφάλιση αυτοκινήτου. Επιδεινώνεται όταν ο οδηγός εμπίπτει στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. Ένας οδηγός υψηλού κινδύνου είναι αυτός που έχει την τάση να υποβάλλει αξιώσεις πιο συχνά από έναν […]

Read More