Μετακινηθείτε πάνω από Dongles και Μαύρα κουτιά

Μαύρα κουτιά
Αυτοκίνητο ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Μετακινηθείτε πάνω από Dongles και Μαύρα κουτιά | Κάντε χώρο για δέσμευση μέσω κινητού

Μετακινηθείτε πάνω από Dongles και Μαύρα κουτιά Κάντε χώρο για δέσμευση μέσω κινητού Η χρήση των dongles μαύρου κουτιού για την επιλογή ασφαλιστικού κινδύνου ήταν, παραδοσιακά, ο κύριος μοχλός των λύσεων τηλεματικής ασφάλισης αυτοκινήτων. Ωστόσο, οι νέες εξελίξεις απαιτούν στρατηγικό προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης νέων και καινοτόμων τηλεματικών προσεγγίσεων για τη βελτίωση της […]

Read More