Ασφαλιστική Κάλυψη Διευθυντή και Αξιωματικού

Ασφαλιστική Κάλυψη Διευθυντή και Αξιωματικού – Τα Βασικά

Αυξάνονται κατακόρυφα οι αγωγές κατά εταιρικών στελεχών και όσων υπηρετούν στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών -τόσο για κέρδη όσο και για απαλλαγή από φόρους. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2011 από την Towers Watson, σχεδόν 7 στις 10 εισηγμένες εταιρείες είχαν μήνυση μετόχων κατά του Διοικητικού Συμβουλίου τα τελευταία δέκα χρόνια. Δεν εξαιρέθηκαν ούτε οι ιδιωτικές εταιρείες: Περισσότερες από μία ιδιωτικές εταιρείες στις πέντε ανέφεραν αγωγή κατά του διοικητικού συμβουλίου τα τελευταία 10 χρόνια.

Αυτές οι αγωγές μπορούν να προέλθουν από οποιαδήποτε κατεύθυνση: Από τους ίδιους τους μετόχους, από στελέχη ή πρώην στελέχη, από δυσαρεστημένους μεσαίους διευθυντές και υπαλλήλους, νυν και πρώην, και από ομάδες δημοσίου συμφέροντος.

Οποιοσδήποτε υπηρετεί στο διοικητικό συμβούλιο είναι πιθανός στόχος για ποικίλες αγωγές και καταγγελίες σχετικά με τη συμπεριφορά του – ιδιαίτερα εάν το κοινό ή οι δικηγόροι του ενάγοντος τον αντιλαμβάνονται ότι έχουν «βαθιά τσέπη».

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές που είναι απροετοίμαστοι: Ενώ οι εταιρείες προστατεύουν συνήθως τους μετόχους από προσωπική ευθύνη που προκύπτει από αξιώσεις κατά της εταιρείας, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν και θεωρούνται προσωπικά υπεύθυνα για τις συνέπειες της συμπεριφοράς τους ως διευθυντές, και οι δύο προορίζονται και ακούσια.

Παραδείγματα κοινών αξιώσεων κατά των διευθυντών περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

  • Παραβιάσεις της υποχρέωσης καταπιστεύματος προς τους μετόχους
  • Παράλειψη παροχής υπηρεσιών
  • Αποτυχία αποκάλυψης σύγκρουσης συμφερόντων
  • Αξιώσεις διάκρισης
  • Κακή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων εταιρείας ή οργανισμού… και πολλά άλλα.

Ακόμη και όταν οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι, οι διευθυντές συχνά βρίσκουν ότι το κόστος για την εγκατάσταση μιας υπεράσπισης αποτελεί σημαντικό βάρος για τα προσωπικά τους οικονομικά, που φτάνει τις εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε ορισμένες περιπτώσεις. Κατά μέσο όρο, αυτές οι αγωγές κοστίζουν στους εναγόμενους πάνω από 308.000 δολάρια η καθεμία. Τα περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν ξέρουν καν πού να βρουν τους καλύτερους δικηγόρους για τη δική τους υπεράσπιση.

Ιστορία Ασφάλισης Διευθυντών και Αξιωματικών

D&O πωλήθηκε για πρώτη φορά από τον Lloyd’s τη δεκαετία του 1960, αν και έγινε δημοφιλής μέχρι τη δεκαετία του 1980, όταν οι δικηγόροι του ενάγοντα δημιούργησαν μια βιομηχανία εξοχικών σπιτιών στοχεύοντας μέλη διοικητικών συμβουλίων που εμπλέκονταν σε μια σειρά από συγχωνεύσεις και εξαγορές που είχαν γίνει που συνέβησαν την προηγούμενη δεκαετία.

Βασικές Δομές

Σήμερα, υπάρχουν τρία βασικά είδη κάλυψης D&O στην αγορά. Η ποικιλία που θέλετε εξαρτάται από τη δομή του οργανισμού σας, τον ρόλο σας σε αυτόν και τις καλύψεις διαχείρισης και λοιπών υποχρεώσεων που υπάρχουν ήδη.

  • Πλευρά-Α. Αυτό το είδος πολιτικής καλύπτει διευθυντές και στελέχη που δεν αποζημιώνονται από την εταιρεία. Ουσιαστικά πρόκειται για ατομική κάλυψη.
  • Πλευρά Β. Αυτή η κάλυψη προστατεύει μια εταιρεία όταν αποζημιώνει διευθυντές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτής της δομής, η εταιρεία συμφωνεί να αναλάβει τον κίνδυνο που συνήθως αναλαμβάνουν τα άτομα στο διοικητικό συμβούλιο και στη συνέχεια προστατεύεται από αυτόν τον κίνδυνο αγοράζοντας κάλυψη της πλευράς Β.
  • Πλευρά Γ. Αυτού του είδους το ασφαλιστήριο καλύπτει απαιτήσεις που προκύπτουν ειδικά βάσει της νομοθεσίας περί χρεογράφων. Θα ήταν κατάλληλο μόνο για εισηγμένες εταιρείες και ορισμένες πολύ μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες. Οι μικρότερες εταιρείες μπορεί να επιθυμούν να αγοράσουν “κάλυψη οντοτήτων” που παρέχει κάπως ευρύτερες προστασίες.

Μεμονωμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν επίσης να αγοράσουν μια πολιτική ευρείας φόρμας πλευράς A DIC (Διαφορά στις συνθήκες), για να συμπληρώσουν οποιαδήποτε κάλυψη της πλευράς Α και για να καλύψουν τα κενά στην κάλυψη που υπάρχουν ήδη μεταξύ της Πλευράς Α και Β.

Εάν είστε ιδιοκτήτης ή είστε το Διοικητικό Συμβούλιο μιας εταιρείας, η ασφάλιση D&O είναι απαραίτητη. Απλώς η εύρεση του σωστού δικηγόρου μπορεί να είναι μια τρομακτική πρόκληση για όσους δεν είναι ειδικοί σε αγωγές ευθύνης διευθυντή. Με την ασφάλεια D&O, μπορείτε να περιορίσετε την ευθύνη και τον κίνδυνο σας με ένα μικρό ασφάλιστρο.

Οι D&O Carriers έχουν εμπειρία στη διαχείριση και τον περιορισμό αξιώσεων – συχνά προστατεύοντας ταυτόχρονα την επαγγελματική σας φήμη.

Εφαρμογή

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ασφάλιση D&O αγοράζεται γενικά από την εταιρεία για να προστατεύσει τόσο την ίδια όσο και τους διευθυντές και τα στελέχη της, και όχι ως μεμονωμένη αγορά από τους ίδιους τους διευθυντές. Οι εταιρείες το κάνουν αυτό προκειμένου να διασφαλίσουν ότι προσελκύουν τα πιο κατάλληλα άτομα για να υπηρετήσουν σε αυτές τις κρίσιμες θέσεις.

Πολλοί κορυφαίοι επαγγελματίες στις περισσότερες βιομηχανίες δεν θα συμφωνούσαν να υπηρετήσουν σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο ή ως εταιρικό στέλεχος, εκτός εάν η εταιρεία συμφωνούσε να εφαρμόσει αυτήν την προστασία.

Διατάξεις Απαιτήσεων έναντι Εμφάνισης

Μία από τις κεντρικές διατάξεις που διαφοροποιούν τις πολιτικές είναι εάν η πολιτική θα παρέχει προστασία για αξιώσεις που γίνονται για ενέργειες ή παραλείψεις που ξεκίνησαν πριν από την εφαρμογή της κάλυψης. Για παράδειγμα, ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου διαπράττει αδικοπραξία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, το 2013. Το 2014 η εταιρεία αλλάζει κάλυψη D&O ή ξεκινά κάλυψη.

Το 2015 η αδικοπραξία ανακαλύπτεται και κάποιος μηνύει τον διευθυντή ή τους διευθυντές ή τους αξιωματικούς ή και τα δύο. Μια πολιτική για αξιώσεις παρέχει προστασία εάν η μήνυση κατατεθεί ενώ υπάρχει κάλυψη. Ένα ασφαλιστήριο συμβάντων πληρώνει οφέλη με βάση το πότε έλαβε χώρα το ατύχημα ή η παράλειψη που οδήγησε στην αγωγή. Το είδος της πολιτικής που είναι καλύτερο για εσάς εξαρτάται από τη δομή και τον τύπο κάλυψης που ίσχυε πριν.

Επιπλέον, μπορεί να θέλετε να αγοράσετε μια εκτεταμένη περίοδο αναφοράς ή ERP, για να διατηρήσετε την κάλυψη μετά την ακύρωση μιας πολιτικής. Αυτό παρέχει κάλυψη για γεγονότα που μπορεί να έχουν ήδη λάβει χώρα, αλλά για τα οποία δεν έχει υποβληθεί ακόμη μήνυση.

Η μετάβαση από έναν τύπο φορέα στον άλλο είναι συχνά δύσκολη και πρέπει να ληφθούν ορισμένες σημαντικές αποφάσεις κάλυψης. Ο αντιπρόσωπός σας θα πρέπει να μπορεί να σας καθοδηγήσει στον τρόπο συντονισμού των τρεχουσών και των προηγούμενων καλύψεων για να αποφύγετε κενά στην προστασία.

Η εξαίρεση των ποινικών πράξεων

Η ασφάλιση D&O σχετίζεται πολύ στενά με την ασφάλιση σφαλμάτων και παραλείψεων, η οποία συχνά αγοράζεται από επαγγελματίες όπως δικηγόρους, οικονομικούς συμβούλους, λογιστές και άλλα άτομα με άδεια. Ως εκ τούτου, δεν καλύπτει εκ προθέσεως εγκληματικές πράξεις, όπως υπεξαίρεση ή απάτη.

Γενικά, ωστόσο, οι πολιτικές καλύπτουν άλλες πράξεις που θεωρούνται “λανθασμένες”, συμπεριλαμβανομένων ανακριβειών ή παραλείψεων που έγιναν κατά την εργασία για λογαριασμό του οργανισμού. Εξετάστε προσεκτικά τις καλυπτόμενες πράξεις και τις εξαιρέσεις κατά την αγορά των πολιτικών: Η καλύτερη συμφωνία δεν είναι πάντα αυτή με τα χαμηλότερα ασφάλιστρα.

By mansoor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *